Muita käyttökohteita

Jäähdytys, Aurinkolämpö, Lämmön talteenotto, Sammutusjärjestelmät, Sadevesi

Kuparin käyttöalue talotekniikan erikoisputkistoissa on hyvin monipuolinen. Laajalla lämpötila-alueella – 200 ºC…+ 250 ºC on runsaasti teknisiä sovellutuksia, aina kylmäaineista höyryputkistoihin, joissa kuparimateriaalin hyviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää.

Kupari on luonnostaan luja materiaali, joten putket kannattavat niihin liitetyt venttiilit ja muut komponentit. Putkia voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan ilman notkolle menon vaaraa.

Öljy ja kaasu

Kupariputket ja kupariset littimet sopivat hyvien ominaisuuksiensa ansiosta moniin erilaisten öljyjen ja kaasujen kuljetukseen käytettäviin putkistoihin. Kuparia käytetään mm. puhtautta vaativissa järjestelmissä, kuten lääkekaasujen kuljetukseen sairaaloiden putkistoissa. Palavien kaasujen putkistoissa kupari on myös yleinen materiaali tiiviyden ja mekaanisen lujuutensa ja palonkestävyyden ansiosta. Kuparin käyttäminen merkitsee turvallisuutta.