Lämmitys

Kupariputkia on käytetty kiinteistöjen patteriverkostoissa useiden vuosikymmenien ajan. Kuten kupariputkien perinteisessä käyttökohteessa, vesijohdoissa, niin myös lämmitysverkostoissa on kuparin käytöllä vahvoja etuja.

Kupari on metallina lujaa, mutta samalla helposti työstettävää. Se merkitsee käytännössä lyhyempää asennusaikaa ja siistimpää asennustyön jälkeä.

Kun rakennuksen vesi- ja lämmitysputkistot tehdään samasta materiaalista, samoilla työkaluilla ja liitososilla, lisääntyy asennustyön tehokkuus myös tätä kautta.

Kuparia voidaan yhdistellä vapaasti muiden metallisten materiaalien kanssa suljetussa lämmitysjärjestelmässä.

Kupariputkista rakennetut lämmitysjärjestelmän osat eivät myöskään missään olosuhteissa päästä lävitseen happea. Tämä on tärkeää, jotta keskuslämmitysjärjestelmän teräsosat eivät syöpyisi.

Kupariputkistojen etuna on myös se, että eri valmistajien osat ovat yhteensopivia keskenään. Teollisten standardien ansiosta voit käyttää eri valmistajien komponentteja putkistoja rakentaessasi tai täydentäessäsi.

Eri materiaalien yhdistäminen

Kiinteistön lämmityslaitoksessa kupari saattaa joutua kosketuksiin seuraavien materiaalien kanssa:
• Messinki
• Ruostumaton teräs
• Sinkitty teräs
• Muovit

Suljetut lämmitysjärjestelmät

Kuparin ja muiden suljetussa lämmitysjärjestelmässä käytettävien metallisten materiaalien yhdistäminen ei aiheuta kuparia epäjalompien metallien korroosiota, kunhan estetään hapen pääsy kiertoveden joukkoon.