Tietoja lyhyesti

Puhdas luonnontuote

Kupariputket valmistetaan eurooppalaisen standardin EN1057 mukaan. Standardissa määritetään mm. se, että kupariputkissa on oltava puhdasta kuparia vähintään 99,90 %. Putkien raaka-aineena käytettävä metalli on siis erittäin puhdasta ja sen koostumus on yleisesti tunnettu.

Käyttövesi

Kupari on hygieeninen materiaali juomaveden jakelussa, sillä sen pinnalla eivät bakteerit vihdy.

Hyväksi havaittu materiaali

Kuparia on käytetty useiden tuhansien vuosien ajan. Kupariputkia on käytetty vesijohtojärjestelmiin jo noin sadan vuoden ajan, eli siitä asti kun rakennuksia on varustettu vesijohdoilla.

Kestävää

Kupari on erittäin kestävää. Se ei ruostu eikä vahingoitu esimerkiksi ilman, ultraviolettisäteilyn tai ulkoisen kosteuden vaikutuksesta. Kupari kestää myös hiilivetyjä, rasvaa, öljyjä ja liuottimia ja pitää siten juomaveden hyvälaatuisena. Kupari kestää erittäin hyvin sekä ulkoista että sisäistä kuormitusta.

Paloturvallista

Kupari on paloturvallista eikä se kehitä palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja. Sitä käytetään sekä yksityisten että julkisten toimisto- ja teollisuusrakennusten sprinklerijärjestelmissä.

Energiatehokas metalli

70% kaikesta louhitusta kuparista on kierrätyksen ansiosta edelleen käytössä. Kierrätetyn kuparin hinta on noin puolet uuden tuotteen hinnasta. Kierrättämällä kuparia säästämme runsaasti energiaa.

Kaasutiivistä

Happi ei tunkeudu kuparin läpi, tämä estää lämmitysjärjestelmien teräsosien korroosion. Sairaalakaasuja kuljetetaan kupariputkissa koska kupariputket ovat tiiviitä, turvallisia ja hygieenisiä.

Ei varastoidu elimistöön

Kupari on elintärkeä aine. Aikuiset tarvitsevat sitä 1-2 mg/päivässä. Kuparia ei voi saada liikaa, sillä se ei varastoidu elimistöön eikä ravintoketjuun. Myös eläimet ja kasvit tarvitsevat kuparia. Sitä käytetäänkin sekä eläinrehun että lannoitteiden lisäaineena.

Legionella

Legioonalaistautia aiheuttavan bakteerin kasvua voidaan ehkäistä nostamalla lämpimän veden lämpötilaa. Kupariputket kestävät korkeita lämpötiloja ja kupari materiaalina ehkäisee luontaisesti bakteerikasvustoja.

Laajenee vähän

Kuparin lämpölaanemiskerroin on pieni.

Pienet kokonaiskustannukset

Kun kokonaiskustannukset suhteutetaan laatuun ja käyttöikään, kupari on selvästi kilpailukykyinen ja edullinen vaihtoehto. Materiaali- ja asennustyökustannukset pitävät järjestelmän kokonaishinnat edullisina. Logistiikka tehostuu, koska kaikissa järjestelmissä voidaan käyttää samaa materiaalia. Lisäksi uudet liitosmenetelmät nopeuttavat asennustöitä.

Pitkäikäinen

Kuparia on käytetty putkistoissa siitä lähtien, kun juomavesijärjestelmät yleistyivät asunnoissa 100 vuotta sitten. Kupariputkien laatu ei heikkene putkien vanhetessa, missä suhteessa kupari eroaa useimmista muista materiaaleista.

Lujaa

Kupari on luonnostaan mekaanisesti lujaa materiaalia, joten putket kannattavat venttiilejä ja muita komponentteja. Putket pysyvät suorina sekä pysty- että vaakasuuntaan tehdyissä asennuksissa.

Nopeat asentaa

Uudet liitäntäjärjestelmät nopeuttavat asennustöitä.

Standardin mukaiset

Laajasta kupariputkivalikoimasta löytyvät komponentit järjestelmän kaikkiin osiin. Standardoidut osat voidaan vaihtaa ja niitä voidaan täydentää aina tarvittaessa.

Suuri virtauskapasiteetti

Kuparin virtauskapasiteettiominaisuudet ovat erinomaiset. Tällöin voidaan käyttää ohutseinäisempiä, sisähalkaisijaltaan suurempia putkia.

Suuri valikoima

Kupariputkien ja kuparisten putkikomponenttien valikoima on erittäin laaja – pehmeitä kieppiputkia, kovia suoria putkia, muovilla päällystettyjä putkia, maalattuja, eristettyjä, monen kokoisia putkia. Kupariputket voidaan kovajuottaa perinteisin menetelmin. Ne voidaan myös yhdistää paloturvallisella pehmeäjuotoksella tai puristus- ja pistoliittimillä. Nykyaikaisten järjestelmien asennus käy lisäksi nopeasti.

Kestää kuumaa ja kylmää

Kuparia voidaan käyttää kylmän tai höyryn siirtoon. Sen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina -200 °C … +250 °C:n lämpötilassa. Sama materiaali sopii moniin erityyppisiin asennuksiin.

Kierrätettävää

Käytöstä poistetut kupariesineet otetaan talteen ja sulatetaan uusiokäyttöä varten. Kaikesta tähän mennessä louhitusta kuparista arvioidaan olevan edelleen käytössä noin 70%. Kaikki kupari ja kupariseokset ovat 100% kierrätyskelpoisia. Samaa materiaalia voidaan kierrättää rajattoman monta kertaa ja aina valmistettavien tuotteiden ominaisuudet ovat uudenveroisia.

Johtavaa

Kupari johtaa lämpöä ja sähköä erittäin hyvin.