Ympäristö & Terveys

Kupari on luonnollinen osa ympäristöämme

Kuparia esiintyy luonnossa sekä puhtaassa metallisessa muodossaan että mineraaleina. Kaikkien aineiden, myös metallien luontaiseen kiertokulkuun kuuluu, että uudet ja puhtaat pinnat muuttuvat ajan myötä reagoituaan ympäristönsä kanssa. Kuparin väri tummenee ja muuttuu tietyissä ympäristöissä vihertäväksi pinnan peittyessä oksidi- ym. kerroksilla eli patinalla. Tämä luonnollinen kiertokulku on metallien tapa muuttua jälleen mineraaleiksi.

Elintärkeä aine

Ihmiset, eläimet ja kasvit tarvitsevat kaikki tietyn määrän kuparia kasvaakseen ja kehittyäkseen oikealla tavalla. Aikuiset tarvitsevat 1-2 mg kuparia päivässä.

Kierrätys

Kupari säilyttää aina arvonsa. Kun kuparia sisältävä tuote on tehnyt tehtävänsä, on kupariromu vielä arvokasta – se vastaa vielä noin puolta uuden tuotteen hinnasta. Tästä syystä kaikki materiaali todellakin tulee käytetyksi uudelleen.

Kierrätys merkitsee paitsi luonnonvarojen riittävyyden turvaamista niin myös suuria energiansäästöjä. Uusien tuotteiden valmistaminen romusta kuluttaa vain 15 % siitä energiasta, joka tarvitaan valmistettaessa tuotteet malmista lähtien.

Lähes 70 % kaikesta kuparista, joka kaivoksista on louhittu aikojen saatossa, on edelleen käytössä. Kuparilla on ollut toimiva kierrätysjärjestelmä jo useiden vuosikymmenten ajan.