Tekniikka & Tuotteet

Juomavesijärjestelmiin kuparia on käytetty niin kauan kuin meillä on ollut juoksevaa vettä kotitalouksissa. Kuparia käytetään vesiputkissa, liittimissä, lämmönvaihtimissa, venttiileissä ja pumpuissa. Kupariputket ovat turvallisia, käytännöllisiä ja hygieenisiä.

Kupariputket ovat turvallisia, korroosion kestäviä, valon ja UV-säteilyn kestäviä, eivät vapauta ei-toivottuja aineita juomaveteen ja kestävät vuosikymmeniä.

Kupariputket ovat käytännöllisiä, koska niitä on helppo taivuttaa. Niillä on standardoidut mitat ja järjestelmät, ne sietävät korkeita ja matalia lämpötiloja ja ne ovat helppoja liittää.

Kupariputket ovat hygieenisiä, bakteerien kasvu niiden pinnoilla on vähäisempää, esimerkiksi legionella. Vaihtoehtoisten uusien putkimateriaalien terveys- ja ympäristövaikutukset ovat huonommin tunnettuja kuin kupariputkien.

Tuotteet

Tekniset taulukot