Tuotteet & Putkitaulukot

 

 

 

Kupariputkia valmistetaan laajalla mitta-alueella. Putkien mittasarjat ovat yhteneväisiä eri valmistajien välillä. Myös putkistoissa käytettävät liittimet ovat yhteisten standardien mukaisia, näin eri valmistajien tuotteet ovat keskenään yhteensopivia.

Suorat, kovat kupariputket, SFS-EN 1057, putken pituus 5,0 m.

Ulkohal-
kaisija, mm
Sisähal-
kaisija, mm
Seinämä,
mm
Paino
kg/m
LVI-
Koodi
Max paine *)
6 4,4 0,8 0,117 1581102 176
8 6,4 0,8 0,162 1581105 127
10 8,4 0,8 0,207 1581108 99
12 10,0 1,0 0,309 1581111 104
15 13,0 1,0 0,393 1581114 82
18 16,0 1,0 0,477 1581117 67
22 20,0 1,0 0,590 1581120 54
28 25,6 1,2 0,903 1581123 51
35 32,0 1,5 1,41 1581126 51
42 39,0 1,5 1,71 1581129 42
54 51,0 1,5 2,21 1581132 33
64 60,0 2,0 3,43 1581135 37
76,1 72,1 2,0 4,16 1581139 31
88,9 84,9 2,0 4,88 1581141 26
108 104,0 2,0 5,95 1581144 22
133 129,0 2,0 7,37 1581146 17
159 153,0 3,0 13,16 1581148 22

*) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaine on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila + 20 °C. Laskennassa Rm on 200 N/mm2, joka vastaa lämpökäsittelyssä pehmeäksi hehkuttuneen putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.

Hehkutetut, pehmeät kieppiputket, SFS-EN 1057, kiepin pituus 25 m.

Ulkohal-
kaisija, mm
Sisähal-
kaisija, mm
Seinämä,
mm
Paino
kg/m
LVI-
koodi
Max paine *)
6 4,4 0,8 0,117 1581152 176
8 6,4 0,8 0,162 1581156 127
10 8,4 0,8 0,207 1581158 99
12 10,0 1,0 0,309 1581161 104
15 13,0 1,0 0,393 1581164 82
18 16,0 1,0 0,477 1581167 67
22 20,0 1,0 0,590 1581170 54

 

Hehkutetut, muovipinnoitetut kieppiputket, SFS-EN 1057, kiepin pituus 25 m.

 

Ulkohal-
kaisija, mm
Sisähal-
kaisija, mm
Eristeen
paksuus, mm
Kokonais halkaisija, mm LVI-
koodi
Max paine *)
10 8,4/0,8 2,0 14,0 1581231 99
12 10,0/1,0 2,0 16,0 1581242 104
15 13,0/1,0 2,0 19,0 1581244 82
18 16,0/1,0 2,0 23,0 1581247 67
22 20,0/1,0 2,5 27,0 1581250 54

 

Standardi Kuparin merkintä Koostumus
ISO Cu-DHP Cu min 99,90%
P 0,015 … 0,040%
Suomi, EN 1057 Cu-DHP
Ruotsi, EN 1057 Cu-DHP
Norja, EN 1057 Cu-DHP
Tanska EN 1057 Cu-DHP
Muut EN:n jäsenmaat Cu-DHP
USA, ASTM B 224 Cu-DHP C12200
Japani, JIS H 3300 C 1220

 

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet
Tiheys 8,94 kg/dm3
Sulamislämpötila +1083 °C
Ominaislämpökapasiteetti (+20°C) 0,385 kJ/(kg °K)
Resistiivisyys (+20°C) 25…19nΩm
Lämpölaajenemiskerroin 1,68×10-5 /K
Lämmönjohtavuus (+20°C) 295…365 W/(1/°C)
Murtoraja Rm
   Hehkutettu > 220 MPa
   Puolikova > 250 MPa
   Kova > 290 MPa
Kovuus HV5
   Hehkutettu 40…70
   Puolikova 75…100
   Kova > 100