Ilmastointi

Ilmastointi ja jäähdytys ovat kasvavia ja yhä tärkeämpiä kuparin käyttäjiä

Kupariputket ovat taloudellisia ja ympäristöystävällisiä. Niitä on käytetty useita vuosikymmeniä erilaisissa jäähdyttimissä. Kupariteollisuuden innovatiivinen ajattelutapa on uudistanut perinteiset jäähdyttimet raaka-ainetta tehokkaammin hyödyntäviksi, ympäristöystävällisiksi ja kustannustehokkaiksi laitteiksi, jotka vastaavat markkinoiden tarpeita ja säännösten asettamia tavoitteita.

Kuparin edut:

  • Kustannustehokas valmistus ja kokoonpano
  • Pienempi koko
  • Korkeampi lämmönsiirtokerroin
  • Sopii uusien jäähdytysaineiden kanssa
  • Käyttää vähemmän jäähdytysainetta
  • Tehokkaampi jäähdytys – pienemmät jäähdytyskustannukset

Kuparin antimikrobinen ominaisuus toimii myös ilmastointilaitteissa

Kuparimetallisten kosketuspintojen antimikrobisista ominaisuuksista saatujen lupaavien kokemusten jälkeen myös ilmastointilaitteita ja -laitteistoja  valmistava teollisuus on kehittänyt antimikrobisesta kuparista (Cu+) valmistettuja tuotteita paremman sisäilman saavuttamiseksi. Ilmastointiteollisuudessa valmistetaan sisäilmastointiin tarkoitettuja laitteita, jotka usein toimivat lämpimissä, pimeissä ja kosteissa olosuhteissa, jotka tarjoavat oivallisen kasvualustan itiöille ja mikrobeille. Ilmanvaihtokanavia ja –hormeja pitkin nämä siirtyvät  sisäilmaan.

Southamptonin Yliopistossa Englannissa tutkijaprofessori Bill Keevilin johdolla on tehty mm. laboratoriotestejä ja arvioitu kuparin tehokkuutta itiöitä ja bakteereita tuhoavana pintana ilmastointilaitteissa. Kun seurattiin useita tavallisimpia homelajeja, jotka olivat kuparin kanssa kosketuksissa 24 tunnin ajan, havaittiin, että homelaji toisensa jälkeen kuoli. Verrattaessa kuparia näissä laitteissa yleisesti käytettyyn  alumiiniin havaittiin, etteivät mitkään homelajit tuhoutuneet alumiinilla. Testissä olivat Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium chrysogenum ja Candida albicans. Kupari ehkäisi myös itiöiden itämisen.