Maatalous ja maanviljely

Kupari on elintärkeä ravinnossa

Kupari on elintärkeää normaalille kasvulle sekä kasvien ja eläinten hyvinvoinnille.

Kupari maaperässä

Kuparia esiintyy maaperässä kaikkialla maapallolla. Monissa maaperissä sitä ei ole kuitenkaan riittävästi, jotta tehokasta maanviljelyä voitaisi harjoittaa. Kuparin puute maaperässä on iso asia maapallon elintarviketuotannossa, minkä johdosta heikot sadot ja huonolaatuiset tuotteet aiheuttava suuria tappioita. Maailman kaksi tärkeintä elintarviketta – riisi ja vehnä – reagoivat herkästi kuparin riittämättömälle määrälle maaperässä. Euroopassa arvioidaan biosaatavan kuparin puutoksesta kärsiviä peltoja olevan 18 miljoonaa hehtaaria (noin 19 % viljelykelpoisesta maasta). Vähentyneitä sadon määriä kompensoidaan yleisesti Länsi-Euroopassa ja muuallakin lisäämällä maahan kuparipitoisia lannoitteita ja kuparisulfaattia. Karjatiloilla lypsykarjassa ja lampaissa näkyy usein merkkejä kuparin puutteesta. Sioille kuparin on osoitettu olevan tärkeä kasvuun vaikuttava tekijä.

Kasviravitsemus

Kupari voi auttaa saamaan paremman sadon ja lisätä maan tuottavuutta, jotta pysytään väestön kasvun tahdissa. Vuosisata sitten huomio kiinnitettiin nykyisin tiedettyihin kasviravinteisiin – typpeen (N), fosforiin (P) ja kaliumiin (K). Vasta vuosikymmenten jälkeen huomattiin, että NPK:n lisäksi lukuisat muutkin hivenaineet ovat yhtä tärkeitä kasvulle ja kasvien hyvinvoinnille – jo yhdenkin aineen puutos toimi kasvua rajoittavana tekijänä.