Kupariteollisuuden rakenne ja merkitys

Kupariteollisuudella on merkittävä rooli maailmantaloudessa

Pohjoismaiden kuparikaivostoiminta, sulatto- ja jalostustoiminta sekä puolituoteteollisuus ovat innovatiivisuuden, tehokkuuden, vastuullisuuden ja ympäristönsuojelun maailmaneliittiä.

Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt kaivostekniikan ja metallurgisen valmistustekniikan alalla ovat kehittäneet lukuisia ekotehokkaita teknologioita, joita nykyisin käytetään maailmanlaajuisesti. Pohjoismaat on tässä mielessä maailman johtava alan osaamiskeskus. Pohjoismaissa on myös pitkään toimineita puolituotevalmistajia, jotka käyttävät sekä primääri- että romukuparia raaka-aineena puolituotteiden valmistukseen, joista jatkokäyttäjät valmistavat erilaisia kupari- ja kupariseostuotteita. Innovaatiot ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, sekä ennakoidut markkinoiden tarpeet, ovat muodostuneet kuparipuolituotevalmistajien menestyksen tavaramerkiksi. Tämä vaatii tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia sekä kilpailukykyistä tuotantokapasiteettia, joka takaa korkean laadun. Euroopan kupariteollisuus työllistää noin 50 000 henkilöä.

Kupariteollisuuden rakenne

Kupariteollisuuden arvoketjun alkupää muodostuu kolmesta sektorista. Kaivoksista, jotka louhivat malmeja ja jauhavat ja rikastavat ne rikasteeksi, jossa noin yksi kolmasosa on kuparia, yksi kolmasosa rikkiä ja yksi kolmasosa rautaa. Kuparin tuottajat, joilla yleensä tarkoitetaan sulattoja ja elektrolyysejä, valmistavat puhdasta kuparia rikasteesta ja kierrätyskuparista. Puolituotteiden valmistajat muokkaavat jalostetun metallin ja puhtaan romukuparin puolituotteiksi, kuten esimerkiksi langaksi, profiileiksi, putkiksi, levyiksi ja nauhoiksi, joita käytetään erilaisten tuotteiden jatkovalmistuksessa.

Maailman kuparituotanto

Vuonna 2020 Latinalainen Amerikka johti kuparin kaivostuotantoa 42 %:lla, suurimpien tuottajien ollessa Chile kolmanneksella ja Peru kymmenyksellä. Seuraavaksi eniten kuparia louhittiin Kiinassa. Kiina oli myös maailman suurin jalostetun kuparin tuottaja 41 %:lla maailman tuotannosta.

EU:ssa olevista kaivoksista saatiin noin 14% maailman primäärikuparista, joka kattoi noin 20 % lopputuottajien tarpeesta. Tärkeimmät EU-maiden kaivokset ovat Puolassa, Espanjassa, Bulgariassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Suomessa.

Tuottajat (sulatot ja elektrolyysit)

EU-maiden kuparituotanto on noin 3,5 miljoonaa tonnia, joka on 14,3 % maailmanlaajuisesta kuparituotannosta (lähde: ICSG). Tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat Saksassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa, Belgiassa ja Bulgariassa. Sulattojen ja elektrolyysin lopputuote eli katodikupari sulatetaan ja valetaan usein paikalla langaksi, profiileiksi, laatoiksi tai pötkyiksi.

Metallihinnat noteerataan maailmanlaajuisesti Lontoon metallipörssissä. EU:ssa olevien valmistajien kilpailukyky on suoraan verrannollinen niiden kustannusrakenteeseen. EU:ssa olevien tuottajien on yhä vaikeampi kilpailla maailmanmarkkinoilla jos uudet säännökset ja vaatimukset ovat epätasapainossa maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä kuusi yhtiötä työllistää noin 10 000 henkilöä kahdessatoista EU:ssa olevassa sulatossa. Vain kahdella sulatolla on osittain integroitu tuotanto omien kaivostoimintojen kanssa.

Puolituotteiden valmistajat

Sulattojen ja elektrolyysin tuotteet, katodit sekä kierrätetty kupari ja kupariseokset ovat puolituotteiden valmistajien raaka-ainetta.

Kupari- ja kupariseospuolituotteiden tuotanto Europassa on noin 3 miljoonaa tonnia (lähde: ICSG), mikä on yksi kymmenesosa maailman kokonaistuotannosta. Suurimmat puolituotteita valmistavat maat EU:ssa ovat Puola, Saksa, Belgia, Italia, Espanja ja Ruotsi. Kiinan tuotanto on kasvanut 48%:iin vuonna 2021.

Puolituotevalikoima on hyvin laaja ja käsittää pääasiassa valssilankaa, profiileja, johtimia, putkia, levyjä ja nauhoja. Käyttöalueet ovat vielä monipuolisempia: sähkötekniikka, autoteollisuus, rakennusteollisuus, koneenrakennus, laivanrakennus, lentokoneteollisuus, automaatio ja elektroniikka. Osalla puolituotteita valmistavista yhtiöistä on integroitu valimo, jossa valetaan laattoja, aihioita ja muita valanteita muokattavaksi. Muut ostavat tarvittavat raaka-aineet markkinoilta.

Kupariseoksissa käytetään monia seosmetalleja. EU:n markkina-alueella käytetään yli 400 erilaista seosta. Yleisimpiä seosmetalleja ovat sinkki, nikkeli, lyijy, tina ja hopea. Jokaisella seoksella on erityisominaisuutensa jatkojalostavan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sähköjohtimet ja kaapelit kattavat 63% puolituotteiden valmistuksesta. Tässä teollisuudessa on erilaisia valmistajia – jotkut ovat integroituneet jalostamon kanssa, jotkut lanka- ja kaapelivalmistajien kanssa, kolmannet ovat itsenäisiä. Kun sekä metalli- että lankakahinnat ovat tiiviisti sidoksissa kansainvälisesti noteerattuihin metallihintoihin ja kilpailu aloilla erittäin kova, energia- ja palkkakustannukset muodostuvat ensiarvoisen tärkeiksi.