Meriteollisuus

Lujaa kestävyyttä merenkulkuun

Nikkelikuparia käytetään meriteollisuudessa, suolanpoistolaitteissa ja offshore-rakenteissa.

Kupari on jalometalleista ainoa laajasti käytössä oleva metalli. Sen korroosionkestävyys ilmassa ja makeassa vedessä on erinomainen. Merivedessä nikkelikuparit ovat korroosionkestävyydeltään  ylivoimaisia. Pinnoitteissa, muun muassa venemaaleissa kuparioksidi estää pieneliöitä ja kotiloita tarttumasta veneen runkoon. Kuparin vaikutusmekanismi veneenpohjamaaleissa

Sotalaivojen kuparisen suojakuoren, jota Englannin Kuninkaallinen laivasto käytti1700-luvulla estämään puuta tuhoavien hyönteisten ja matojen kuten teredon tuhot, huomattiin estävän myös levien ja kotiloiden kiinnittymistä ja kasvua (Biofouling). Tästä johtuen laivat saattoivat olla merellä pitkiä aikoja ilman, että niiden runkoja tarvitsi puhdistaa. Lord Nelsonin onnistunut saartotaktiikka ja myöhemmin Trafalgarin voitto, johtui osaksi puhdasrunkoisten laivojen erinomaisesta vauhdista.

Nikkelin seostaminen kupariin parantaa lujuutta ja kestävyyttä sekä estää korroosion ja eroosion  syntymistä luonnonvesissä, kuten merivedessä, murtovesissä ja käsitellyissä vesissä. Seokset estävät myös erinomaisesti jännityskorroosion repeytymät ja korroosioväsymisen. Kuparimetallien etuna  on myös se, että ne estävät erilaisten kotiloiden, ostereiden, simpukoiden yms. kasvumahdollisuuden meri- ja suolaisessa vedessä, mitä ominaisuutta hyödynnetään muun muassa laivojen ja veneiden rungoissa, suolanpoistolaitoksissa, lämmönsiirtolaitteissa, merivesi- ja hydraulisissa putkissa, öljynporauslautoilla ja -alustoilla, kalankasvatushäkeissä, meriveden imuseuloissa sekä merelle rakennetuissa tuuli- ja aaltovoimaloissa.