Messingit

Messingit

Kupariseosten tärkeimmän ja käytetyimmän ryhmän muodostavat messingit, pääosin kuparin ja sinkin seokset. Ne ovat laajan väriskaalan lisäksi vahvoja, koneistettavia, sitkeitä, kovia, johtavat sähköä ja lämpöä sekä kestävät kulutusta ja korroosiota.

Kultainen metalli

Messinki on seos, joka sisältää pääasiassa kuparia (Cu) ja sinkkiä (Zn). Messingin kultaa muistuttava väri tekee siitä ainutlaatuisen moniin muihin metalleihin verrattuna. Kuparin ja sinkin pitoisuuksia muuttamalla ja lisäämällä muita seosaineita saadaan aikaan ominaisuuksia, jotka tekevät messingistä käyttökelpoisen materiaalin mitä moninaisempiin käyttötarkoituksiin. Kun lisätään rautaa (Fe) tai alumiinia (Al) lujuus ja kulutuskestävyys paranevat, kun taas alumiinia ja arseenia (As) lisäämällä paranevat korroosio-ominaisuudet. Tavallisin messinkiin lisätty aine on lyijy (Pb), joka parantaa metalliseoksen lastuttavuutta. Viimeisten 15 vuoden aikana messinkiteollisuus on vähentänyt lyijyn käyttöä seoksissa, ja myös korvannut lyijymessingin uusilla messinkilaaduilla soveltuvissa käyttökohteissa.

Messingit jaetaan:

  • Seostamattomiin messinkeihin
  • Lastuttaviin messinkeihin
  • Erikoismessinkeihin

Lastuttavuus – kullan arvoinen ominaisuus

Ylivoimaisesti suurin osa valmistetusta messingistä käytetään kohteisiin, joissa materiaalilta edellytetään lastuttavuutta. Pienellä aineen lisäyksellä, joka asettuu pieninä lastun katkaisevina partikkeleina rakenteeseen, voidaan parantaa messingin lastuttavuutta erittäin paljon.

Muokattavuus

Lastuttavaksi soveltuvat messingit sisältävät 56-61% kuparia, noin 40% sinkkiä, ja 0,1-3% lyijyä. Niillä on mikrorakenne joka koostuu alfa- ja betafaaseista. Lämmitettäessä betafaasin määrä lisääntyy, jolloin kuumamuokattavuus helpottuu. Siksi tavallisimmat koneistettavat messingit ovat myös helposti muokattavia.

Helppo pintakäsitellä

Vaikka messinki sinänsä on miellyttävän värinen toivotaan usein, että pintaa voisi muuttaa tai suojata jollakin tavalla. Useita kupariseoksia voi pinnoittaa metalleilla eri tavoin. Nikkeli- ja kromipinnat ovat varsin tavallisia kylpyhuonekalusteissa, mutta myös kullattuja koristeita ja hanoja on markkinoilla.

Uushopeat

Kupari-nikkeli-sinkkiseokset, jotka sisältävät 10-20 % nikkeliä tunnetaan nimellä uushopeat. Niitä voidaan pitää erikoismessinkeinä. Niiden väri loistaa hopeisena, mikä poikkeaa normaalien messinkien keltaisesta väristä. Seokset ovat monessa suhteessa korroosio-ominaisuuksiltaan kuten messingit, mutta korkeamman nikkelimäärän vuoksi ne eivät tummene helposti ja kestävät jännityskorroosiota. Niitä on saatavina kaiken muotoisina ja käyttöalueita ovat koriste-esineet, korut, muotit, hammasharjojen langat, musiikkilaitteet, huilut ja kuulakärki- ja lyijytäytekynien kärjet.