Tietoa järjestöstä

Scandinavian Copper Development Association

SCDA – Scandinavian Copper Development Association on Pohjoismaissa toimivien kuparintuotanto- ja kuparituoteteollisuuden yritysten yhteinen järjestö.

SCDA:n tehtävänä on edistää asianmukaista ja tehokasta kuparin ja sen seosten käyttöä sekä antaa neuvoja ja informoida. Keskeisinä teemoina ovat ympäristöön, elinkaareen sekä terveyteen liittyvät asiat.

SCDA ottaa osaa lainsäädäntöhankkeisiin sekä vapaaehtoisiin sertifiointeihin, jotka koskevat kuparia tai sen seoksia. Se osallistuu metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yhteisiin edunvalvontaelimiin ja jakaa tietoa kuparin käytöstä ja sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista erilaisissa tilaisuuksissa. SCDA osallistuu julkiseen keskusteluun kuparista ja pyrkii oikaisemaan virheellisiä käsityksiä.

SCDA:n pohjoismaiset jäsenyritykset: