REACH

Euroopan unionin kemikaalien rekisteröinti- ja arviointimenettely REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tuli voimaan 1.6.2007. Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unioinin sisämarkkinoilla.

Kuparin, kuparinvalmistuksen sivu- ja välituotteiden sekä viiden kuparikemikaalin REACH-rekisteröinnin hallintoelimenä toimii REACH Copper Consortium International Copper Associationin yhteydessä. Jokainen asiakirja-aineisto (dossier) sisältää kemikaaliturvallisuusraportin, jossa on tiedot aineen valmistuksesta ja käytöstä, altistumisskenaariot ja ehdotukset luokituksiksi ja merkinnöiksi.

REACH Copper Consortium toimii rekisteröityneiden tietolähteenä. Letter of Access (LoA) on saatavana rekisteröintiä hakeville. Linkistä löytyvät Terms & Conditions ehdot ja maksut sekä viimeisimmät asiaan liittyvät tiedot.

REACH asetus vaatii arvoketjuja määrittelemään materiaalien kategoriat. Tästä näet miten kuparikonsortio jakoi nämä luonnon raaka-aineisiin, aineisiin, valmisteisiin ja artikkeleiksi.

Tästä näet konsortion informaation koskien kierrätetyn kuparin rekisteröintiä ja tietovaatimuksia.

Lisätietoja REACH periaatteista sekä muiden metallien konsortioista löytyy Eurometaux Gatewayn kautta tästä.