Elinkaari

Kuparituotteiden elinkaariarviointi

Euroopan kupariteollisuus on ollut edelläkävijä elinkaariarvioinneissa. Ensimmäiset tärkeimpien puolituotteiden tuotantoa (putket, langat ja levyt) koskevat elinkaariarvioinnit julkistettiin jo 1990-luvulla. Kuparin elinkaaritietojen kysyntä ja käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, erityisesti rakennustuotteiden osalta. Kupariteollisuus on kerännyt 2000-luvulla yhteistyössä tunnustettujen elinkaarikonsulttien kanssa maailmanlaajuisen kuparituotteiden elinkaaritietopankin, jota päivitetään noin viiden vuoden välein. Tähän tietopankkiin on koottu tuottajien ja puolituotevalmistajien tuotantotiedot ISO-standardin määrittelemällä tavalla. Tulokset putkille, langalle ja levylle löytyvät alla olevasta linkistä.