Putkijärjestelmät

Kuparin käyttö LV-sovelluksissa

Kupari on ihanteellinen materiaali vesijohto-, lämmitys-, kaasu- ja sprinklerijärjestelmien putkina. Kupari on yleisimmin vesi- ja lämmitysputkistoissa käytetty materiaali useimmissa Euroopan maissa. Putkiammattilaiset ja LVI-insinöörit pitävät kupariputkia parhaana putkimateriaalina.

Eri puolilla maailmaa käytetään samanlaista kuparia, joka ei ole riippuvainen valmistajakohtaisista järjestelmäratkaisuista. EN1057-standardia käytetään normina kupariputkien valmistuksessa koko Euroopassa, joten voit aina luottaa putkien ja liittimien yhteensopivuuteen. Asennuksissa voidaan käyttää eri valmistajien osia, jolloin et ole riippuvainen yhdestä toimittajasta järjestelmän muutosten tai laajennusten yhteydessä.

Standardissa määritetään mm. se, että kupariputkissa on oltava puhdasta kuparia vähintään 99,90 %. Putkien raaka-aineena käytettävä metalli on siis erittäin puhdasta ja sen koostumus on yleisesti tunnettu. Kyseessä on hapeton desoksidoitu kupari, josta käytetään kansainvälisesti nimitystä DHP-kupari. DHP tulee sanoista ”Desoxydized-High-Phosphorus”, mikä merkitsee sitä, että kuparista on poistettu happi lisäämällä fosforia (P) noin 0,03 %. Perimmäinen syy putkien valmistukseen hapettomasta kuparista on seoksen vastustuskyky nk. vetysairaudelle. Tämä ilmiö olisi muuten mahdollista materiaalissa yli 400°C:n lämpötiloissa ja vetypitoisessa ympäristössä. Epäedullisissa olosuhteissa vetysairautta voisi esiintyä esimerkiksi kovajuotetuissa kupariputkissa.

Historiaa

Kupariputkia käytettiin vedenjohtamisessa jo vuonna 2750 eKr. Berliinin kansallismuseossa on nähtävänä Abusiristä Egyptistä kuningas Sa-Hu-Re:n temppelistä tuotu muinainen kupariputki. Se on osa lähes 100 m pitkää vesijohtoa, joka oli tehty erillisistä putkista, joista jokainen on noin 75 cm pitkä. Putki oli taivutettu ohuesta, taotusta kuparilevystä, ja sen halkaisija on noin 7,5 cm. Se oli U:n muotoon hakatun kalkkikiven sisällä.

Teollisen vallankumouksen alussa paksuseinämäiset kupariputket yleistyivät. Nämä liitettiin toisiinsa ruuvikiertein. Kun putkia liitettiin toisiinsa, liitokset tiivistettiin lämmittäen tinajuotoksella. 1930-luvun alussa, kun ohutseinämäiset kupariputket olivat vasta tulossa, kehitettiin muitakin liittämistapoja; esimerkiksi kapillaari- ja puserrusliittimet. Kupariputkista tuli myös hinnaltaan kilpailukykyisiä muiden materiaalien kanssa, ja näin alkoi uusi aika putkiasentajille ja insinööreille.

Käytössä testattu

Kupari on luonnon materiaali – siitä on tehty juomavesijohtoja sekä vesijohtojärjestelmiä ja -säiliöitä vuosituhansien ajan. Kuparin antibakteerisen ominaisuuden ansiosta se ehkäisee bakteerien ja virusten kasvua vesjohtojärjestelmissä. Eurooppalaisten standardien mukaisesti valmistetut kuparikomponentit ovat testattuja, niillä on tyyppihyväksynnät ja laatusertifikaatit. Järjestelmät ovat universaaleja, eri valmistajien liittimiä voidaan käyttää kaikkien valmistajien putkijärjestelmissä. Paloturvallisuudessa se on A1 luokkaa – ei pala eikä aiheuta paloja.

Vesi- ja lämpöjohtojen tärkeimmät ominaisuudet

Kupariputkia ja -liittimiä voi käyttää kaikissa vesi- ja lämpöjohtojärjestelmissä. Kupari on lujaa ja sitä on helppo taivuttaa. Kuparin suosio johtuu sen ainutlaatuisesta ominaisuuksien yhdistelmästä. Se kestää erittäin korkeita ja matalia lämpötiloja ilman että sen ominaisuudet heikkenisivät, aina + 250 ºC asti.  Se kestää korroosiota, vedenpainetta ja pakkasta. Sen sulamislämpötila on 1083°C joten se kestää myös kuumaa höyryä. Se ei vahingoitu esimerkiksi ilman, ultraviolettisäteilyn tai ulkoisen kosteuden vaikutuksesta. Kupari kestää myös hiilivetyjä, rasvaa, öljyjä ja liuottimia ja pitää siten juomaveden hyvälaatuisena. Se ei pala, se pitää muotonsa ja pysyy lujana kuumissa olosuhteissa, ja se on pitkäikäinen materiaali. Kupariputket eivät ime itseensä eloperäisiä aineita eikä ne pehmene käytössä. Putket ovat 99.90 % kuparista eikä koostumus muutu ajan kuluessa.

Jäähdytys

Kuparin käyttöalue talotekniikan erikoisputkistoissa on laaja. Kupari kestää kylmäaineita sekä lämpötiloja aina – 200 ºC asti. Koska sen lämmönjohtavuus on hyvä, jäähdytys on energiatehokasta.

Lääkekaasut

Kupari on puhdas ja hygieeninen materiaali, jota käytetään mm. lääkekaasujen, muun muassa puhtaan hapen kuljettamiseen sairaaloissa.

Öljy, bensiini ja kaasu

Kupariputket ja kupariset littimet sopivat hyvien ominaisuuksiensa ansiosta moniin erilaisten öljyjen, bensiinin ja kaasujen kuljetukseen käytettäviin putkistoihin. Palavien aineiden putkistoissa kupari on myös yleinen materiaali tiiviyden ja mekaanisen lujuutensa ja palonkestävyyden ansiosta. Kupari ei aiheuta kipinöintiä. Kuparin käyttäminen merkitsee turvallisuutta.

Kestävä ja kierrätettävä

Kupari on lujaa ja kulutusta kestävää. Se on vahvaa eikä vaurioidu helposti. Näistä syistä johtuen kupariputkien ja liittimien ikä on vuosikymmeniä. Kuparia voidaan aina sulattaa uudelleen ja kierrättää ilman, että sen ominaisuudet muuttuvat, mistä hyötyy sekä ympäristö että putkiasentajat. Asiakkaatkin hyötyvät: kuparista tehdyt putkiasennukset nostavat heidän kotiensa arvoa. Kun ihmiset ovat nykyisin yhä enenevästi huolissaan maapallon raaka-ainevaroista, kupari on materiaali, jonka valinnalla vähennetään ympäristövaikutuksia, koska kupariputket voi aina uusittaessa kierrättää.