Uusiutuvat energiamuodot

Kuparin rooli uusiutuvassa energiantuotannossa

Kupari on parhaita sähkön- ja lämmönjohtajia eikä liene yllättävää, että juuri näihin käyttökohteisiin menee noin 60 % kaikesta käytettävästä kuparista. Termi ”uusiutuvat energiamuodot” viittaa luonnonvaroihin kuten aurinkoon, tuuleen ja muihin, jotka täydentyvät luonnollisesti. Uusiutuvien energiamuotojen käyttämät teknologiat muuttavat nämä luonnon energialähteet käyttökelpoiseksi energiaksi.

Aurinkoenergia

Auringonvalon tuottama energian määrä on paljon suurempi kuin se, mitä saadaan hiiltä, öljyä ja kaasua polttamalla tai ydinvoimasta. Aurinkoenergiajärjestelmät, jotka käyttävät auringonvaloa sähkön tuotantoon eivät saastuta, tarvitsevat vain vähän tilaa ja käyttävät hyvin vähän vettä. Kuparia on käytetty useita vuosia tehokkaasti aurinkoenergialla lämmitetyn veden jakeluun ja varastointiin.

Muita vaihtoehtoisia energianlähteitä

Käyttävätpä vaihtoehtoiset energiamuodot sitten aurinkoa, tuulta, maalämpöä, kennoja tai muita teknologioita niitä tarvitaan kipeästi, jotta lisääntyvä sähkön tarve voidaan kattaa maapallon jatkuvasti teollistuessa. Iso tuulivoimalan turbiini yksin tarvitsee jopa viisi tonnia kuparia. Kaikki nämä teknologiat ovat suuresti riippuvaisia kuparista sen energian jakelussa, jota ne tuottavat maksimitehokkuudella ja minimaalisin ympäristövaikutuksin.

Hajautettu sähköjärjestelmä

Hajautettu sähköjärjestelmä ja uusiutuvat energialähteet herättävät kiinnostusta. Molemmat ovat yhtä tärkeitä kahden tavoitteen saavuttamisessa: ne lisäävät varmuutta energiavarantojen riittävyydestä ja vähentävät riippuvuutta tuotavista fossiilisista polttoaineista kuten öljy, maakaasu ja hiili. Ne vähentävät myös kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti hiilidioksidia, jota syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hajautettu sähköjärjestelmä viittaa ei-keskitettyyn sähköntuotantoon, mikä voi joissakin tapauksissa sisältää uusiutuvia energiajärjestelmiä. Hajautetut yksiköt on yleensä yhdistetty jakeluverkostoon ja niiden tehot vaihtelevat muutamasta kW:sta useisiin kymmeniin MW:hin. Tehokkaiden ratkaisujen tarve energiantuotannossa on yhä tärkeämpää, etenkin, kun vaihtoehtoisilla teknologioilla tuotetun energian hinta on korkea.

SolarThermalWorld


Sähkövoiman ja kestävän energiantuotannon asiantuntijoille